Sæsonen 2020/2021 starter 7. september
Sæsonen slutter med en stor Afslutningsfest, 24. april 2021.

Priser 2020/2021
Sæsonen består af 28 undervisningsgange.
Betales hele sæsonen på en gang (1.undervisningsgang) ydes 5% rabat. Ellers betales i 8 rater - første og sidste rate ved indmeldelsen og de resterende 6 rater hver den 1. i de efterfølgende måneder. Der betales ikke i april måned.
Ved tilmelding på flere hold yder jeg familierabat.

Ferielukning.
I skolernes efterårsferie (uge42) og vinterferie (uge 8) undervises der ikke på danseskolen.

Juleferie - 18-12-2020 til 03-01-2021 (begge dage inkl.)

Påskeferie - 30-03-2021 til 05-04-2021 (begge dage inkl.)

(Ret til ændringer i programmet forbeholdes)

Generelt.
September betragtes som prøvemåned, (alm. pris)
så man frit kan melde sig ud inden 1. oktober. Derefter er kurset bindende for resten af sæsonen (til 24. april 2021) iflg. De Danske Danseskolers reglement.

Indmeldelse.
Indmeldelse kan finde sted på "TILMELD/KONTAKT" eller efter den 12.08.2020 på telefon 20 68 75 35 alle tirsdage og torsdage mellem kl. 09.00-10.00. 


Priser gældende sæsonen 2019/2020

 Reg. Kto. nr.
2310 3090040269

Hel sæson -
5% rabat

Pr. rate

1. gang

Voksne
Kr. 2546,00 Kr. 335,00 Kr. 670,00
Par
Kr. 4712,00
Kr. 620,00
Kr. 1240,00   

Hvis du ønsker at gå på flere hold, vil du selvfølgelig få ekstra rabat.